BLIV EN DEL AF SUPPORTTEAM FOR INDUSTRITEKNIKER OG VÆRKTØJSMAGER UDDANNELSEN

SUPPORTTEAMETS FORMÅL ER AT:

  • Udbrede kendskabet til industritekniker- og værktøjsmageruddannelsen overfor folkeskolens afgangsklasser, samt studerende i almindelighed i erhvervsskolernes naturlige opland
  • Bidrage aktivt til at skaffe praktikpladser – matche elev og virksomhed inden start på grundforløb
  • Faglig sparring mellem industrien og erhvervsskolerne – for at skabe arbejdskraft i topklasse
  • Bidrage/sparre omkring efteruddannelse – få kompetencegivende tilbud i området
  • Bidrage til fundraising omkring teknologifremmende initiativer/aktiviteter

Der afholdes 2 - 3 møder årligt. Der indkaldes til yderligere møder ved behov.

 

SUPPORTTEAM DANMARK HAR EN VALGT BESTYRELSE BESTÅENDE AF:

Lars Lynge - Formand

Anders Hjerrild - Kasserer

Claus Petersen

Henrik Mathiasen

Denni Kragh

Henrik Clausen

 

PRIS FOR MEDLEMSKAB:

Medlemsvirksomheder < 20 ansatte betaler et årligt kontingent på kr. 5.000.
Virksomheder >= 20 ansatte betaler et årligt kontingent på kr. 10.000.

 

UDFYLD NEDENSTÅENDE FORMULAR - OG STØT VORES ARBEJDE

I modtager efterfølgende en opkrævning på kontingent samt diplom, der dokumenterer jeres medlemskab af supportteamet.

 

Medlemsformular

 

VED EVT. SPØRGSMÅL KONTAKT:

Henning Dam, Daglig Leder Industritekniker.nu på +45 2169 9561.

 

Se foreningens vedtægter her

  

Hvorfor vente?
Søg om optagelse på værktøjsmager uddannelsen nu!

Søg optagelse nu

Vi er også sociale!

Følg værktøjsmager.nu og få løbende information og opdateringer om events, nye praktikpladser og meget mere.

Følg os på LinkedIn