Optagelse

Hvordan kommer man ind?

Du skal have mindst 02 i fagene dansk og matematik fra folkeskolens 9. eller 10. klasse for at søge om optagelse på værktøjsmager uddannelsen. Der er ingen adgangsbegrænsning.

Søg om optagelse her 

Du kan også deltage i et Åbent Hus arrangement på en erhvervsskole tæt på dig. 

Adgangskrav til grundforløbet (GF1)

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller hvis du er gået ud af skolen for under et år siden - skal du normalt begynde på grundforløb 1 (kaldet GF1). Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse.

På grundforløbet bliver du bredt introduceret til en erhvervsuddannelse. Når du søger under Erhvervsuddannelser på optagelse.dk, er fagretningerne inddelt i fire hovedområder. Fagretningen til værktøjsmager hedder Programming & Electronics og ligger under hovedområdet: Teknologi, byggeri & transport.

Adgangskrav til hovedforløbet (GF2)

Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

  • Dansk på E-niveau
  • Engelsk på E-niveau
  • Fysik på F-niveau
  • Matematik på D-niveau

Endvidere skal du i grundforløbet have taget følgende certifikater:

  • Førstehjælp på mellemniveau
  • Elementær brandbekæmpelse

Hvis du tog din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mere end et år siden, og hvis du er under 25 år, begynder du din erhvervsuddannelse på grundforløb 2 (kaldet GF2).

Det varer 20 uger og giver dig de faglige færdigheder til at starte på hovedforløbet.Du skal senest efter grundforløb 2 have fundet en praktikplads i en virksomhed eller være optaget i skolepraktik på skolens praktikcenter, hvis det er muligt på den uddannelse, du har valgt. Se her hvilke uddannelser du kan tage skolepraktik på. Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, kan du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (EUV).

Forløbet tilrettelægges, så det bygger videre på den uddannelse og joberfaring, du har i forvejen, og uddannelsen vil som regel være kortere end en erhvervsuddannelse for unge under 25 år.

Søg om optagelse her

Mere om værktøjsmager uddannelsen

Herunder finder du andre relevante sider som fortæller om uddannelsen:

Hvorfor vente?
Søg om optagelse på værktøjsmager uddannelsen nu!

Søg optagelse nu

Vi er også sociale!

Følg værktøjsmager.nu og få løbende information og opdateringer om events, nye praktikpladser og meget mere.

Følg os på LinkedIn