Uddannelsens opbygning

Grundforløb (GF1 + GF2)
Du starter med grundforløb 1 (GF1) på en erhvervsskole, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.
Grundforløb 1 tager 20 uger. 

Efter GF1 starter du på grundforløb 2 (GF2).
Har du været udenfor skolen i mindst 9 mdr. efter 9. eller 10. klasse, kan du starte direkte på GF2.
Grundforløb 2 tager 20 uger.

Hovedforløb
Efter GF1 & GF 2 starter du på hovedforløbet til uddannelsen.
Hovedforløbet veksler mellem teori på erhvervsskolen og den virksomhed, som du har indgået en lærlingekontrakt med.

Du kan afslutte uddannelsen som:
Værktøjsmager - 4½ år
Værktøjstekniker - 5½ år

Fag

Du får fag som fx Fremstilling af værktøjskomponenter på skoleskemaet, justering og afprøvning af værktøj, men også fag som:

  • Værktøjslære
  • Værktøjsteknisk kommunikation
  • Teknisk fremmedsprog
  • Bearbejdning på computerstyrede maskiner
  • Tegne på computerstyrede maskiner

Lærlingeplads

Du skal have en lærlingeplads hos en eller evt. i et praktikcenter, hvor du bliver oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen.
Du kommer med andre ord til at bruge både hænder og hoved i uddannelsen og i jobbet bagefter.
Du afslutter værktøjsmager uddannelsen med en svendeprøve.

Mere om værktøjsmager uddannelsen

Herunder finder du andre relevante sider som fortæller om uddannelsen:

Hvorfor vente?
Søg om optagelse på værktøjsmager uddannelsen nu!

Søg optagelse nu

Vi er også sociale!

Følg værktøjsmager.nu og få løbende information og opdateringer om events, nye praktikpladser og meget mere.

Følg os på LinkedIn